MERAL BATUR-EVE DÖNÜŞ-SERGİ2-17.jpg

İçinde yaşadığımız koşullar bireyi, dünyayı ve kendini sorgulamaya yönlendirmiştir. Tam da bu süreç bireyin kendini tanıma ve anlamlandırmak için uzlaşımsal gerçekliğini ve kendi psişesindeki büyük gücü tanımak adına özüne dönmesini kaçınılmaz kılmıştır. Varoluşun tartışılmaz psişik olgusu olan benlik algısını ve benlik değerini sorguladığı çalışmalarıyla Meral Batur, Ev metaforu üzerinden ilerlemiştir. Buradaki Ev; bireyin kendini tek parça ve tam hissettiği mekândan çok zaman içindeki bir yer, yuvadır. İnsanın ayağa kalkıp nereye ait olduğunu arama yolculuğu, bir anlamda kendini, evini araması ve içsel doğanın bilinçli bilgisini keşfetme yolculuğudur. Bireyin kendi yeraltı dünyasının yıkıntıları arasında yaptığı kapsamlı bir arkeolojik kazı niteliğindeki bu eserler, içsel aklın sesi, bilgeliği ve bilinciyle üretilmiştir. Şimdi gerçek özümüzün ne olduğunu, gerçek evimizin neresi olduğunu anımsama zamanı, evin yolunu bulma, anayurdumuza yani kendimize dönüş ve yuvaya kavuşma vakti.